Zasady oceniania

 1. Zawody trwają 5 godzin.
 2. Na początku zawodów uczestnicy otrzymują treści 6-8 zadań.
 3. Każde zadanie występuje w wersji basic i professional. Prawidłowe rozwiązanie zadania w wersji basic jest warte 0.5 punktu, a w wersji professional — 1 punkt. W przypadku rozwiązania obydwu wersji zawodnik otrzymuje za zadanie 1 punkt.
 4. Za nieprawidłowe rozwiązania zadań naliczane są kary czasowe zgodnie z następującymi zasadami:
  • za każde nieprawidłowe rozwiązanie wersji basic zadania, które zostało ostatecznie zaakceptowane w wersji basic lub professional, naliczana jest kara 20 minut; 
  • za każde nieprawidłowe rozwiązanie wersji professional zadania, które zostało ostatecznie zaakceptowane w wersji professional, także naliczana jest kara 20 minut. 
  Jeżeli zadanie w danej wersji zostało już prawidłowo rozwiązane, wszystkie dalsze zgłoszenia rozwiązań tej wersji są ignorowane. Co więcej, jeżeli zadanie zostało prawidłowo rozwiązane w wersji professional, ignorowane są także dalsze zgłoszenia rozwiązań wersji basic. Za rozwiązania ignorowane nie są naliczane kary czasowe.
 5. Klasyfikacja końcowa jest wyznaczana w dwóch kategoriach: globalnej i junior. W tej pierwszej uwzględniani są wszyscy zawodnicy, a w tej drugiej tylko uczniowie gimnazjów i liceów. 
 6. O kolejności w każdej kategorii decyduje liczba punktów zdobytych za rozwiązania. W przypadku jednakowej liczby punktów, o kolejności decyduje sumaryczny czas rozwiązywania zadań powiększony o wszystkie kary z pkt.4. Czas rozwiązywania zadania to liczba minut od początku zawodów do momentu przedstawienia ostatecznie zaakceptowanego rozwiązania (dowolnej wersji).
 7. Przez początkowe 4.5 godziny zawodów do publicznej wiadomości podawane są aktualne wyniki wszystkich uczestników. Przez ostatnie pół godziny zawodnicy otrzymują tylko i wyłącznie informacje o swoich wynikach.