Szczegóły techniczne

  1. Zawody będą przeprowadzone przy użyciu serwisu SPOJ. W szczególności oznacza to, że dopuszczalnymi językami programowania są C, C++, Java, Python, Haskell i ponad 20 innych. Nie gwarantujemy jednak, że możliwe jest rozwiązanie wszystkich zadań przy użyciu języka innego niż C/C++.
  2. Organizatorzy zapewnią każdemu z uczestników dostęp do komputera pracującego pod kontrolą systemu Linux (z zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem typu gcc/g++, vim, gdb, bc). Na zawodach można swobodnie korzystać z materiałów pomocniczych (zarówno papierowych, jak i dysków usb, przy czym nie gwarantujemy pomocy przy ich instalacji), nie wolno jednak korzystać z sieci (poza serwisem SPOJ).